Skip to main content

Supervision

Jeg tilbyder både individuel og gruppesupervision til læger, psykologer, sygeplejersker og andet sundhedspersonale samt andre faggrupper (eks. pædagoger og socialrådgivere).

For psykologer tilbyder jeg supervision der retter sig mod både autorisation- og specialistniveau.

I supervisionen benytter jeg primært metoder indenfor det kognitive område – og indrager metoder og teknikker fra Kognitiv Adfærdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MBCT (Mindfulness-baseret Cognitive Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy) samt MCT (Meta Cognitive Therapy), PE (Prolonged Exposure) og CPT (Cognitive Processing Therapy).

Jeg benytter mig desuden i supervisionen af min mangeårige erfaring med differentialdiagnostik og psykologisk udredning/diagnostisering.

Kurser

Jeg tilbyder kurser og undervisning i psykopatologi, akut krisehjælp, behandling af angstlidelser, behandling af PTSD, behandling af depression og behandling af stress.