Skip to main content

Behandling og metode

I behandlingen benytter jeg mig primært af de psykologiske behandlingsmetoder, der har vist sig at have dokumenteret effekt (evidensbaserede metoder).

Den primære terapiform er KAT – Kognitiv Adfærdsterapi. Som supplement til denne metode anvendes redskaber fra ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MBCT (Mindfulness-baseret Cognitive Therapy), CFT (Compassion Focused Therapy) samt MCT (Meta Cognitive Therapy).

Der kan være tale om problematikker som depression, angstlidelser, posttraumatisk stress (PTSD), stress, belastnings- og krisereaktioner relateret til fysisk eller psykisk sygdom hos én selv eller i nærmeste familien, dødsfald i nærmeste familie, skilsmisse eller andre livskriser. Der kan også være tale om arbejdsrelaterede problemstillinger (stress, konflikter, på arbejdspladsen, arbejdsulykker, etc.)

Desuden laver jeg parterapi med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapeutiske metoder samt materiale relateret til PREP-parkurser (Prevention and Relationship Enhancement Program).