Skip to main content

Uddannelse

 • Cand. psych., aut.
 • Ph.d. i Psykotraumatologi
 • Kognitiv Efteruddannelse (2-årig)
 • Specialist i Psykoterapi
 • Specialist i Psykopatologi
 • Supervisor i Psykoterapi

CV

Personlige data

Nationalitet: Dansk

Født: November 19, 1969

Ansættelsessted: Praksis for Kognitiv Terapi, Aarhus

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 50 42 40 88

Tidligere ansættelser og arbejdsindhold

De Psykiatriske Specialklinikker, Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital, Risskov (2008 -2014)

Patientgruppe: Ambulante patienter med angstlidelser og PTSD samt alle former for co-morbiditet: depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, udviklingsforstyrrelser, etc. Der arbejdes selvstændigt med udredning af patienter og behandling både individuelt og i gruppe.

Arbejdets faglige indhold:

 • Udarbejdelse af anamnese, symptombeskrivelse mm.
 • Psykologisk undersøgelse - brug af ratingscales og tests
 • Diagnostik
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner - herunder vurdere relevansen af ordination og ændringer af medicinsk behandling
 • Psykologisk behandling - individuel og gruppebehandling
 • Psykoedukation af patienter og pårørende
 • Praktikvejledning
 • Undervisning
 • Supervision af psykologer i klinisk voksenpsykiatri
 • Supervision af psykolog-praktikanter

Privat praksis (sideløbende) (2008-2016)

Patientgruppe: Henviste patienter fra sygeforsikring (Prescriba, Worklife, etc.) med stress, depression og angst. Fra 2014 henviste patienter via den offentlige sygesikring.

Arbejdets faglige indhold:

 • Psykoedukation og psykologisk behandling

Aleris - Danske privathospitaler (sideløbende) (2008-2016)/Brückner Praksis (2012-2014)

Patientgruppe: Henviste klienter til psykologisk undersøgelse med alle former for psykiatrisk psykopatologi og andre funktionsnedsættende lidelser.

Arbejdets faglige indhold:

 • Udarbejdelse af anamnese, symptombeskrivelse, mm.
 • Psykologisk undersøgelse - brug af diverse ratingscales og tests
 • Diagnostik
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner - herunder vurdere relevansen af ordination og ændringer af medicinsk behandling
 • Psykoedukation af patienter
 • Rapportskrivning (udarbejdelse af erklæring for hver klient)

Gimle Daghøjskole (sideløbende) (2007-2009)

Patientgruppe: Sygemeldte borgere grundet stress og/eller depression.

Arbejdets faglige indhold:

 • Psykoedukation og undervisning af borgere i emnerne: depression, angst og stress
 • Psykologisk behandling
 • Supervision af psykologer

Post Doc, Aarhus Universitet (2007-2008)

Udfærdigelse af videnskabelige artikler på Psykotraumatologisk Forskningsenhed.

Krisepsykologisk Enhed, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet (2001-2008)

Patientgruppe: Patienter og pårørende til patienter indlagt på hovedparten af Rigshospitalets somatiske afdelinger (abdominalcentret, hjertecentret, hoved-ortocentret og neurocentret) samt ambulante patienter tilknyttet offentlige eller private arbejdspladser i hovedstads-området med akutte arbejdsrelaterede belastninger eller stress. Derudover afdelingspersonale (læger, sygeplejersker, portører, etc.)

Arbejdets faglige indhold:

 • Akut krisehjælp til indlagte patienter med akut opstået sygdom
 • Akut krisehjælp til ambulante klienter (offentlige og private arbejdspladser)
 • PTSD-behandling
 • Behandling af angst, depression og stressrelaterede problematikker
 • Psykologisk behandling - individuel og gruppebehandling
 • Debriefing og psykologisk behandling af patienter, pårørende og sundhedspersonale
 • Supervision af somatisk personale på Rigshospitalet
 • Rådgivning af parørerende til somatisk syge
 • Psykoedukation af patienter og pårørende
 • Undervisning af sundhedspersonale

Supervisionserfaring

 • Traumecentret, Rigshospitalet
 • Psykologgruppe, FO, Århus
 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
 • Klinik for Angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, Silkeborg
 • Klinik for OCD & Angstlidelser, Herning
 • Kognitiv Efteruddannelse, Aarhus
 • Militærpsykologisk Enhed, Forsvaret
 • Aarhus Universitetshospital, Risskov
 • Regionspsykiatrien Horsens
 • Regionspsykiatrien Viborg
 • Puls Bo, Silkeborg

Supplerende kurser - efter bacheloreksamen i Psykologi

Uddannelsesprogram i Krisepsykologi:

 • Tilvalg 1: Krisepsykologi. 30 timer
 • Tilvalg 2: Akutpsykologi integreret med interventionsmetode 30 timer (føkandidateksamen)

Efter kandidateksamen i Psykologi:

 • Datadokumentation, 1. del (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 10, 5 timer
 • Grundlæggende terapeutiske færdigheder, 18 timer
 • Eksperimentel forskningsmetode 18 timer
 • Statistik for psykologer 35 timer
 • Epidemiologisk design (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 17 timer
 • Kvalitative forskningsmetoder 30 timer
 • Spørgeskemaundersøgelser (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 30 timer
 • Forskerkursus i Psykologisk videnskabsteori 35 timer
 • Temadage om stress 12 timer
 • Anvendt psykotraumatologi 13 timer
 • Psykologisk Debriefing 12 timer
 • Præhospitalt Kursus 12 timer
 • Intensiv korttids dynamisk psykoterapi 12 timer
 • Kursus om livskraft (kognitiv terapi) 12 time
 • Seminar om akut behandling af offer for voldtægt 7 timer
 • Seminar om intensiv korttids dynamisk psykoterapi 12 timer
 • Psykopatologi 35 timer
 • Assesment 24 timer
 • Lovgivning og Etik 12 timer
 • Gruppebehandling i psykiatri 1 timer
 • Personlighed - neurobiologiske forhold 6 timer
 • Sorg og krise hos voksne 12 timer
 • WAIS-III 6 timer
 • Spørgeskemaundersøgelser 30 timer
 • Kvalitative Forskningsmetoder 35 timer
 • Kognitiv behandling af angst og depression 24 timer
 • Psykiatrilov 12 timer
 • Epidemiologisk Design 17 timer
 • Psykiatriens organisering, ledelse administration, kvalitetssikring og ledelse 12 timer
 • Datadokumentation, 1. del 10,5 timer
 • Statistik for psykologer 35 timer
 • Psykologisk videnskabsteori 35 timer
 • Introduktion til Eksperimentiel Forskningsmetode 21 timer
 • Psykofarmakologi 12 timer
 • Personlighed - neurobiologiske forhold 6 timer
 • Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 18 timer
 • 2-årig Kognitiv efteruddannelse 162 timer
 • Valg af interventionsformer 12 timer
 • Demensudredning 12 timer
 • Imagery Rescripting 3 timer
 • Differentialdiagnostik 24 timer
 • Challenger. Kvalificerende kursus for ledertalenter i region Midtjylland 40 timer
 • Evidensbaseret klinisk supervision 12 timer
 • Ledelse og organisation 12 timer
 • Uddannelse i kognitiv supervision 36 timer
 • ACT-kursus 21 timer
 • Supervision af supervision 30 timer
 • CFT (Compassion Focused Therapy) 21 timer
 • MBSR (Mindfulness-baseret stress reduktion), 60 timer

Forskningserfaring

 • 1995-1996: Forskningsassistent, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 • 1996-1997: Udførelse af forskningsprojekt med 686 respondenter som del af kandidatafhandling.
 • 1998-2001: Udførelse af to forskningsprojekter, et i Danmark og et i Guatemala som udgangspunkt for Ph. D. afhandling i Psykotraumatologi.
 • 2007-2008: Post Doc, Aarhus Universitet. Udfærdigelse af videnskabelige artikler på Psykotraumatologisk Forskningsenhed.

Publikationer

 • JIND, L. (1996): Samliv efter spædbarnsdød. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 5, 5 årg., pp. 7-11.
 • JIND, L. (1996): Hvilke forskelle og ligheder er der mellem mødres og fædres sorg efter spædbarnsdød? Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr.6, 5 årg., pp. 13-15.
 • JIND, L. (1997): forældres tanker og kontrolfølelser i forbindelse med spædbarnsdød: Har de indflydelse på belastningsgraden? Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 6, 6 årg., pp. 6-11.
 • JIND, L. (1998): Medlemmernes kontakt til og oplevelse af Landsforeningen Spædbarnsdød. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 1, 7 årg., pp. 11-18.
 • JIND, L. (1998): Hvilke forhold gør medlemmerne af Landsforeningen os opmærksomme på i forbindelse med undersøgelsen. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 2, 7 årg., pp. 5-12.
 • JIND, L. (1998): Traume, kontroltab og meningssøgning – en teoretisk og empirisk belysning. Psykologisk Skriftserie, Vol. 23, No. 1, Aarhus Universitet.
 • JIND, L. & ELKLIT, A. (1998): Cognitive Processing of Emotional Loss. Paper presented at the Fourth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory (ISCRAT 1998), June 7-11, University of Aarhus, Denmark.
 • ELKLIT, A. & JIND, L. (1999): Forældrereaktioner efter spædbarnsdød. Tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (blå serie), 150 sider.
 • JIND, L. (1999): Hvordan reagerer børn på naturkatastrofer? Forskningsnyt fra psykologien, August, 8(4), pp. 11-13.
 • JIND, L. (2000): Kan oplevelsen af traumatiske begivenheder resultere i kognitive skemaændringer – en kritisk gennemgang af empirien. Nordisk Psykologi, Vol. 52, Nr. 2.
 • JIND, L. (2001): Do traumatic events influence cognitive schemata? Scandinavian Journal of Psychology, 42, pp. 113-120.
 • JIND, L. (2001): Cognitive factors in adjustment to involuntary abortion, stillbirth or infant death: The effect of locus of control and causal attributions on post-traumatic symptomatology. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Manuscript submitted for publication
 • JIND, L. (2001): Parent’s adjustment to late abortion, stillbirth or infant death: The role of causal attribution. Scandinavian Journal of Psychology. Manuscript submitted for publication.
 • JIND, L. (2001): Cognitive schemata and processing among parents bereaved by infant death. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, Volume 17, Number 4.
 • JIND, L. (2001): Post-traumatic symptomatology among parents bereaved by infant death: A cross-cultural study. Journal of Traumatic Stress. Manuscript submitted for publication.
 • JIND, L. (2001): Attributions, cognitive processing and schemata among Guatemalan parents bereaved by infant death: A cross-cultural study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Manuscript submitted for publication
 • ELKLIT, A., PEDERSEN, S. & JIND, L. (2001): The Crisis Support Scale: Psychometric qualities and further validation. Personality and Individual Differences. 2002:17..
 • ARENDT, M. & JIND,L. (2005): Kognitiv terapi ved posttraumatisk belastningsreaktion. I Mørch. M. & Rosenberg, N. K. (Eds.): Kognitiv terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.
 • JIND, L. & ARENDT, M. (2012): Kognitiv behandling af posttraumatisk belastningsreaktion. I Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (Eds.): Kognitiv terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Undervisningserfaring

 • November, 1996 samt Oktober 1998: Foredrag i krisepsykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 • Dec. 1997, Nov. 1998, Okt., 1999, Nov. 2000 og Apr. 2001: Ugekurser i krisepsykologi på daghøjskolen “Psykologia”, Århus.
 • September-December, 1999: Afholdelse af seminaret: ”Krisepsykologi med særligt fokus på kognitive teorier i forbindelse med psykologiske traumer”. 11 lektioner i krisepsykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet.
 • 2007-2009: FO, Gimle Daghøjskole. Undervisning i sorg, krise, angst, depression & stress.
 • 2007, 2008, 2009: Weekend kursus i Krisehjælp og PTSD behandling, Århus Universitet.
 • 2009: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stress forstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Ålborg.
 • 2010: Undervisning af praktiserende læger i udredning og behandling af angstlidelser.
 • 2011: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov.
 • 2012: Undervisning i behandling af angstlidelser, Specialistkursus for psykologer, Risskov.
 • 2012: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stress forstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Ålborg.
 • 2012: Undervisning i akut krisehjælp og behandling af akut stress forstyrrelse, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
 • 2012: Undervisning i behandling af PTSD. Center for Kompetenceudvikling, Risskov.
 • 2012: Undervisning i behandling af panikangst og PTSD, Forsvaret.
 • 2013: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov.
 • 2013: Undervisning af fysioterapeuter, Aarhus Universitetshospital, Risskov.
 • 2014: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov
 • 2015: Undervisning i behandling af angstlidelser, Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Risskov

Leder-erfaring

Leder af daghøjskole linjen ”Psykologi”: FO’s Daghøjskole ”Gimle”, august-november 2001.

Anden erfaring

 • Har fungeret som censor ved Aarhus og Københavns Universitet i perioden 2002-2013.
 • Har i forbindelse med Ph. D. uddannelsen boet i Guatemala i perioderne Maj-September 1999 samt Marts-August 2000.
 • Immervadrådgivningen, Aarhus, (1998-1999).