Skip to main content

Henvisning

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående grupper/personkredse:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38

Mange er desuden dækket af en forsikring, privat eller på arbejdspladsen, som betaler op til 12 konsultationer hos psykolog. Nogle fagforeninger dækker desuden helt eller delvist psykologsamtaler i forbindelse med arbejdsbetingede problemer. Du kan kontakte dit forsikringsselskab og forhøre dig, om din forsikring dækker psykologsamtaler.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, vil du få 200 kr. af egenbetalingen dækket pr. konsultation, hvis du behandles efter lægehenvisning.

Kommunen bevilliger også i nogle tilfælde psykologbehandling

Priser og honor pr. 15.12.23

 • Individuel terapi med henvisning fra lægen: Ved 1. samtale udgør egenbetalingen kr. 453 kr., og ved efterfølgende samtaler kr. 378 kr., hvis du er lægehenvist.
 • Individuel terapi uden henvisning fa lægen (50 min.): 1050 kr.
 • Parterapi (50 min.): 1050 kr..
 • Parterapi (90 min.): 1800 kr.
 • Individuel supervision af 60 min.: 1200 kr.
 • Gruppesupervision af 60 min.: 1700 kr.

Priser for undervisning, debriefing, m.m. efter aftale.

Nb. Ved opgaver uden for min praksis påregnes et mindre kørselsgebyr.

Afbud

Hvis du får brug for at melde afbud, kan du sende en sms eller ligge besked på tlf. 50 50 86 88. Du skal melde afbud senest kl. 12.00 dagen før din aftale. Hvis jeg modtager dit afbud senere end kl. 12.00 dagen før aftalen, vil der blive opkrævet fuldt honorar. Dette gælder ligeledes ved udeblivelse uden afbud.

Betalingsform

Afregning finder sted efter hver konsultation med Dan-kort, Visakort eller Mastercard, MobilePay, eller ved kontant betaling.